”Att inte döda andra varelser”

Vi människor, homo sapiens, har vandrat här på jorden i runda slängar 200 000 tusen år. För ungefär 60 000 år sedan tror man att några av dessa individer utvandrade ut ur den afrikanska kontinenten och sakta men säkert började de befolka resten av världen. Hur de levde i dessa tider och hur de såg på sig själva och livets mening samt eventuellt några tankar om högre makter som styrde vet vi ganska lite om. Olika religioner och ritualer har sannolikt uppstått, utvecklats och fallit över tid och har kanske varit orsak till osämja mellan grupper. Även vi människor har förändrats över tid. Vissa har utvecklat en ljusare hud, blå ögon och blont hår. Några lite snedare ögon, några lite mer kortväxta medan en hel del har behållit sin mörka hud, svarta hår och mörka ögon. Allt detta kallas evolution och innebär att vi anpassat oss efter var och hur vi levt. Dock, i grunden är vi samma som de som utvandrade ur Afrika. Nja, förresten, inte riktigt samma. Några av oss har också i oss neandertalar-dna och möjligen också något ytterligare, vilket bevisar att dessa olika raser kunde leva i frid och bilda familjer med varandra.
Men, sedan har det hänt grejer. Bland annat har “vise män” någon gång för länge sedan bestämt att vi, homo sapiens, inte är en och samma ras. De uppdelas i svarta, vita, gula och röda om man ska raljera och förenkla lite. De kloka männen bestämde även att de olika färgerna hade och har olika värde där de vita, blåögda, stod och står högst i rang. Många tror fortfarande att så är fallet, Vi har bland andra ett gäng i vår egen riksdag. 

Under en förhållandevis kort tid utifrån den moderna människans 200 000-åriga historia hittade mänskligheten på det som nu är våra världsreligioner. Något som maktens män har utnyttjat till fullo under alla dessa år fram till idag. Äldst anses hinduismen vara och lite svår att tidsbestämma. Judendomens historia går ca 4 000 år tillbaka. Buddhismens vagga stod i Indien för ca 2 600 år sedan. Kristendomen skapades för runt 2 000 år sedan och Islam lite drygt 500 år senare. Nästan, men inte riktigt alla, tillhör eller bekänner sig till någon av dessa religioner. Kyrkor, kloster, monument och statyer har byggts för att hedra och bekänna respektive “tro”. Det har enat folk, men också, precis som med påhittet med människans olika raser, har det också splittrat oss. Trots att samtliga dessa religioner har hyggligt lika “ordningsregler” där en av de mer framträdande är “att inte döda andra varelser” så är det precis vad den här påhittade uppdelningen av folk genomgående har skapat. I några av dem finns det till och med uppmaningar att antingen slå ihjäl de med annan “tro” eller omvända dem till den de själva tagit till sig eller pådyvlats. 

Dit jag vill komma är att genom att dela upp mänskligheten i raser och uppfinna något som man trott ska skapa förening så har man lyckats med motsatsen. Man har inom varje maktcentra/religion genom åren straffat, landsförvisat eller till och med dödat de som velat tro på något annat eller inte alls. Det förekommer fortfarande inom respektive religion. Ta Irlands protestanter mot katoliker eller shiamuslimer mot sunni. Hur många har dött eller trakasserats på grund av att någon tycker att just deras “tro” är överlägsen andras kan man undra. 

Just nu dör oskyldiga israeliska och palestinska barn precis enbart för att någon för länge sedan bestämt att de tillhör olika raser och religioner? Det finns också människor som hyllar vad som startade kriget i mellanöstern och världsledare som tycker att Israels “rätt att försvara sig” är proportionerligt.  Finns det någon klok människa som kan förklara hur det kunde bli så här?

Bli först med att kommentera

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.


*